MILJØ

Hvad enten du er privat kunde som skal flytte jord fra en områdeklassificeret eller forurenet grund, eller du er en stor virksomhed med en miljøsag, kan vi hjælpe dig med både planlægning, udtagning, akkrediterede analyser, samt den efterfølgende myndighedsbehandling.

 

Endvidere er vi eksperter i rådgivning (due dilligence) i forbindelse med køb og salg af forurenede grunde, §8 ansøgning til følsom anvendelse osv.

 

Vi har stor erfaring i at planlægge og udføre oprensninger hvad enten det drejer sig om traditionel oprensning eller insituoprensning.

 

GEOTEKNIK

En jordbundsundersøgelse frembringer den viden der skal til for at dimensionere fundamentet under et hus eller en konstruktion.

Vores store geologiske viden i hele Danmark gør os specialister i at planlægge en jordbundsundersøgelse så den tilgodeser netop dit projekt.

Jordbundsundersøgelse med alle tænkelige geotekniske forsøg udføres for konstruktioner, veje og anlæg, enfamiliehuse, store tankanlæg, vindmøller osv.

Øvrige ingeniørydelser

Som rådgivende ingeniører udfører vi anlægsmæssige projekteringer, beregninger og udarbejdelse af udbudsmaterialer, samt forestår tilsyn og dokumentationsarbejde.

 

Særlige ydelser kan nævnes i:

- kloakeringsprojekter bl.a. i forbindelse nedsivning og regnvand

- byggemodning

- revneundersøgelse

- undersøgelse og skråningsskred

- arkivundersøgelse af bygninger

- diverse geotekniske specialforsøg i eget laboratorium