Geotekniske forsøg udføres i vores laboratorium.

Vi udføres gængse forsøg som:

  • Sigteanalyser/slemmeanalyser og SE-værdi
  • Proctorforsøg samt isotopsondemålinger
  • Vandindhold
  • Glødetab
  • Kapilaritet
  • Poretal
  • Kalkindhold

Proctormaskine til standard og modificeret proctorværdi.