Mini borerig fra Knebel Drilling

Mini borerig fra Knebel Drilling

Miniriggen kan komme ind de fleste steder. Den behøver bare en åbning op 75 cm,

Riggen kan bore med foringsrør til dybder på ca 15-20 m, dvs. den kan udføre filtersatte boringer på trange lokationer.

Mini borerig fra Geotech

Minirigge kan løftes ind overalt.

Miniriggen fra Geotech er meget mobil pga af sine stål-larvebånd. Den kan køre på stejle skråninger.

Minirigge er ideelle til at løfte ind i baggårde el. lign. til svært fremkommelige arbejdssteder.

Mini borerig fra Knebel Drilling

Miniriggen på vej ned af en kældertrappe.