Er din grund forurenet?

Vil du være sikker på en grund eller en virksomhed er ren inden du handler?

Både fortidens og nutidens drift af virksomheder og andre anlæg kan have forårsaget forurening af både jorden og grundvandet.

Lad os undersøge om forureningen er til skade for miljøet eller menneskers sundhed ved ophold på grunden.

Lad os undersøge om du er ved at købe "katten i sækken" med store økonomiske tab til følge.

Vi laver alle former for miljøundersøgelser af både jorden, grundvandet og poreluften i jorden.