Afdampning fra en jord og grundvandsforurening kan skade indeklimaet i dit hus så det blive ubeboeligt.

Vi udfører målinger både under gulvet samt i rummet for at finde ud af stort forureningsniveauet er.

Radonmålinger udføres nemt med små monitorer der lægges i huset i 60 dage.

Ofte kan relative simple ventilationsløsninger forbedre et forurenet indeklima.

Poreluftsmåling under gulvet.

Indeklimamåling.