Enfamiliehus, erhvervsvirksomhed, vejanlæg m.m.

En jordbundsundersøgelse udføres for at få kendskab til funderingsforholdene og dermed prissat projektet.

Det er en vigtig parameter i en byggesag om fundamentet skal være 0,9 m dybt eller om der skal rammes 15 m lange pæle!

En jordbundsundersøgelse frembringer alle styrkeparametre der skal til for dimensionere fundamentet.

Vores store geologiske viden i hele Danmark gør os specialister i at planlægge en jordbundsundersøgelse så den tilgodeser netop dit projekt.
 

På boreprofilet ses resultat af jordens bæreevne og den geologiske profil.