Er din grund områdeklassificeret eller kortlagt som forurenet?

Så skal du anmelde flytning af jord hvis du skal fjerne mere end 1 m³ fra din grund.

Inden der anmeldes flytning, skal der laves kemiske analyser af jorden for at sikre, at jorden efterfølgende deponeres det rigtige sted.

Som udgangspunkt skal der tages en prøve pr. 30 tons jord. Prøven kan tages inden eller efter jorden er gravet op.

Vi forestår udtagning af jordprøven, den kemiske analyse og aflevere et skema til dig hvor jorden er kategoriseret jf. BEK 1479, enten som Kategori 1 (REN), Kategori 2 (LET FORURENET), eller FORURENET.

Drejer det sig om en stor jordmængde og et stort areal, laver vi en graveplan.

Lad os hjælpe dig med at finde ud af om din grund er områdeklassificeret eller kortlagt som forurenet. Vi anmelder også flytning af jorden.

Jordprøve udtaget i specialemballage til kemisk analyse.